ENTROIDO 2024

Coa finalidade de organizar a asistencia para a festa de entroido 2024, e desta forma ofrecer o mellor servizo posible ás nenas e nenos que pretendan asistir á mesma, requírese o enchemento do seguinte formulario:

 

https://forms.gle/xiYtgKSUpESp62Af8

 

A data límite para realizar a reserva de praza é o día 6 de febreiro ás 17.00 horas.

 

En Narón, ao 29 de xaneiro de 2023

 

A Xunta Directiva ANPA O Buxato


FESTA DE NADAL

Ante a alta asistencia que se prevee para esta celebración, e por tanto, a necesidade de efectuar unha adecuada organización do evento, aquelas persoas que estean interesadas en asistir, deberán de cumprimentar o formulario que a continuación se indica:

 

https://forms.gle/MhF1DzHkTPQhpFkJ8

  

A DATA LIMITE PARA REALIZAR A RESERVA É O DÍA 19 DE DECEMBRO ÁS 17.00 HORAS

 

A Xunta Directiva do ANPA O Buxato

 

En Narón, ao 15 de decembro de 2023


CANLE DE COMUNICACIÓN EXCLUSIVO PARA SOCIAS E SOCIOS DO ANPA O BUXATO

Coa finalidade de establecer un contacto máis fluído e constante coas socias e socios do ANPA O Buxato, creouse unha canle de comunicación mediante a App Telegram, sendo a ligazón o que a continuación se indica, para que aquell@s soci@s que o desexen poidan adherirse:


https://t.me/sociasanpaobuxato20232024


Simplemente resaltar que, a App WhatsApp seguirase utilizando para o envío de mensaxería persoal e individual, incorporándose a App Telegram para envíos persoais e individuais, con todo, con @dicha App traballarase para facer efectivo o envío de mensaxes masivas para un colectivo concreto (que neste caso trátase das socias e socios do ANPA Ou Buxato).


En Narón, ao 24 de novembro de 2023


ACLARACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE A XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA DO ALUMNADO POR MOTIVO DE ASISTIR A CONSULTA MEDICA, ENFERMEDADES OU INDISPOSICIÓNS

 

En Narón, ao 09 de novembro de 2023

 

APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2023 - 2024. FAICHE SOCIA OU SOCIO

Estimadas nais e pais:

 

Neste curso académico a totalidade da Xunta Directiva do ANPA foi renovada, polo que nos atopamos cun hándicap nada máis comezar, como é a dilatada experiencia de todos os membros saíntes, con todo, cada unha das persoas que compoñen na actualidade a Xunta Directiva, posúen unha inmellorable actitude para afrontar os propósitos que, ao longo do curso pretendemos desenvolver.

 

De igual modo, gustaríame aproveitar esta ocasión para transmitir a cada unha das nais, pais ou titores que forman parte do noso colexio, que co esforzo altruísta dun conxunto de persoas (que tamén son nais e pais), é posible levar a cabo multitude de accións e proxectos, pero todo iso sería inviable sen O voso apoio económico.

 

A continuación, menciono soamente uns exemplos dos labores que levarán a cabo durante este curso, coa finalidade de que se analice, a relevancia de que o noso colexio posúa un ANPA, cun amplo respaldo por parte das nais e pais:

  • Xestión do servizo de madrugadores coa finalidade de que as nais e pais poidan realizar a conciliación familiar.
  • Contratar as actividades extraescolares para que as nenas e nenos do noso centro, teñan a posibilidade de desenvolver outras facetas dentro desta contorna.
  • En coordinación co colexio, colaborar coa contratación de servizos ou adquisición de material, para o goce das alumnas e alumnos do centro.
  • Organizar as excursións de fin de ciclo, coa complexidade que iso conleva, dado que hai que coordinar multitude de factores humanos.
  • Propoñer melloras para potenciar a calidade do ensino das nosas fillas e fillos, ben a través de infraestruturas ou recursos humanos.

Por todo o anteriormente exposto, e en nome da Xunta Directiva, agradecería que formásedes parte do ANPA como socias ou socios, realizando a achega de 20 euros POR FAMILIA, ingresando dita cantidade no seguinte número de conta bancaria (IBAN): ES13 2080 0202 3630 4000 0759.

 

É importante que, no concepto da transferencia ou ingreso en efectivo establézase: os nomes e apelidos das nenas e nenos, e o curso académico todas elas. O noso agradecemento, a cada unha das nais e pais que este ano formarán parte do ANPA O Buxato.

 

Adicionalmente, e só se no curso anterior non se pertencía ao ANPA, teríase que cumprimentar a folla de inscrición (a cal se atopa na web, a continuación da presente publicación), e facérnola chegar mediante a conserxería do colexio ou a través do correo electrónico do ANPA.

 

Para calquera consulta estamos dispoñibles a través no whatsapp (tel. 608 68 69 37) ou email (o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com), e tentaremos contestar con moita brevidade.

 

Recibide un saúdo.

 

Antonio Cabrera Martínez

Presidente do ANPA O Buxato

Descarga
FOLLA DE INSCRICIÓN ANPA O BUXATO
Cumprimentar EXCLUSIVAMENTE, aqueles socios que durante o curso anterior non pertencían ao ANPA O Buxato
HOJA INSCRIPCION ANPA.pdf
Documento Adobe Acrobat 139.9 KB

BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do FEAL                                           2023-24

Como sabedes debido a implantación do libro electrónico so se están usando libros de papel en 3º e 4º de Primaria.

No curso 2022-23 implantáronse en 3º de Primaria os novos libros adaptados a LOMLOE , e neste curso 2023-24 en 4º de primaria.

Así que no curso 2023-24 iniciaremos dende CERO o Banco De Libros Das Familias Do Feal para 3º de primaria cos libros da vosa propiedade que nos doedes, pensamos que é unha ferramenta que favorece a reutilización dos libros de texto a través dun sistema gratuíto de préstamo para as familias que o soliciten, e que funcionou moi ben dende que comezamos a xestionalo alo polo ano 2015.

Ademais de supoñer un aforro para os pais, este sistema ten outros beneficios: fomenta a solidariedade na nosa comunidade educativa, axuda a concienciar aos alumnos sobre o coidado e respecto aos libros (que se se usan de forma adecuada poderán ser reutilizados por outros compañeiros), ten tamén beneficios ambientais e favorece a adecuada xestión dos recursos.

Os que poidades doar libros de 3ºde Primaria o banco, podedes deixalos na conserxaría do centro nunha bolsa indicando que son para o  banco do anpa.

Para solicitar  libros deberedes de cubrir o formulario que vai mais abaixo e entregalo tamén na conserxaría.

 

Para poder prestar libros, o BANCO depende totalmente das vosas doacions.

 

 

Narón 6 de Xuño de 2023

Servizo De Madrugadores                             Curso 2023-24

Os que vaiades a facer uso do servizo tedes que cubrir de forma obrigatoria  o formulario online que atoparedes mais abaixo.

 

Necesitamos saber os usuarios que imos a ter cada día para organizar o servizo e cerrar o contrato ca empresa de catering.

 

A data límite para envialo é o 30 de xullo.

 

 

Enlace directo co formulario.

 

https://forms.gle/L3T7Dp49XVsScWrd7

 

NORMAS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO:

 

 

·       O servizo de madrugadores prestarase diariamente todos os días lectivos do curso  de 7:30 a 9:00

 

·       A entrada será de 7:30 a 8:15 non se poderá entrar no comedor despois desa hora.

 

·       Para facer uso do servizo ou cancelar a asistencia haberá que avisar  polo menos cunha semana de antelación.

 

 

Narón 5 de xuño de 2023

Carta remitida a prensa con motivo do Día Internacional Das Persoas Con Diversidade Funcional.

A.N.P.A O BUXATO  CPI do FEAL

C.I.F. G- 15247711

Rua Rio Seco S/N  Narón

Narón 28 de novembro de 2022

 

O vindeiro 3 de decembro celebraremos o Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional, e dende que foi proclamado pola asemblea xeral das Nacións Unidas alo polo ano 1992 moito levamos avanzado, e aínda moito nos  queda por andar ata acadar unha integración real nesta sociedade que di ser do século XXI, pero na que aínda arrastramos rémoras de séculos pasados, e non precisamente do XX.

Sabemos que na administración educativa traballan todos os dias para unha integración real e efectiva de todos aqueles que teñen limitada a súa capacidade de movemento. Pero para esa integración necesítanse medios humanos e sobre todo materiais, non pode ser que existan centros educativos nos que non teñamos ascensores, condenando non so a aquela ou aquel que non poden subir unhas escaleira senón a toda a súa aula ou aulas a vivir eternamente na planta baixa , a ser sempre nenos de infantil a non poder ir cambiando de pisos e estar cos da súa idade ou idades parecidas.

Creámolo ou non iso e alienante, facemos distinto e limitamos  o espazo físico de aquel o que queremos integrar,  sinalámolo diante do seu grupo coma o culpable da separación  e podemos acabar converténdoo en obxecto de mobbing .

 

No ANPA do CPI do Feal sabemos da vontade da Consellaría de Educación de dotarnos dos medios necesarios para solucionar tanto este problema coma outros, pero desgraciadamente neste momento a nosa realidade é ter case 700 alumnos, alumnado en cadeira de rodas e cero  ascensores.

 

 

 

 

Antonio Montenegro Rey

 

 

Presidente da ANPA O BUXATO

Solicitude de información respecto o estado no que se atopa a contratación da instalación de dous ascensores no Cpi do Feal presentada na Consellaría De Educación o 30 de outubro de 2022


OBRADOIROS DE EDUCACION NO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS E ADICCIÓN AOS VIDEOXOGOS E A LUDOPATÍA EN MENORES

 

Estimadas familias,

 

O Concello de Narón está a levar a cabo este curso 2021/2022 o proxecto

OBRADOIROS DE EDUCACIÓN NO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS e o proxecto ADICCIÓN AOS VIDEOXOGOS E A LUDOPATÍA EN MENORES.

 

O obxectivo principal deste proxecto é dotar a poboación de menores do concello e as súas

familias das ferramentas necesarias para evitar condutas adictivas relacionadas co uso das novas

tecnoloxías e co xogo con apostas.

Co obxectivo de poder facilitar a asistencia das familias, estes obradoiros serán en liña.

Conscientes da importancia do papel das familias no proceso de educación e maduración dos

seus fillos e fillas, celebraranse dous obradoiros aos que esta ANPA convida a todas as familias.

 

  OBRADOIRO ADICCIÓN AOS VIDEOXOGOS E A LUDOPATÍA EN MENORES

 

MÉRCORES 27 DE ABRIL – 18:00 a 20:00 horas

 

LIGAZÓN PARA ENTRAR NO OBRADOIRO:

 

https://gedosconsultoressl.my.webex.com/gedosconsultoressl.my/j.php?MTID=mf3e45c01d1ac2226405e7345a1c8cc41

 

Persoas destinatarias: familias con alumnado de SECUNDARIA, FP e BACHARELATO nos centros

de Narón.

CONTIDOS:

o As características da ludopatía do século XXI.

o Os/as menores como obxectivo das empresas do xogo.

o Pensamento crítico e con criterio sobre o uso do tempo libre.

o Pautas e orientación.

o Normas e límites no uso das tecnoloxías.

 

 OBRADOIRO MENORES E PANTALLAS. O GRAN RETO EDUCATIVO

 

MÉRCORES 4 DE MAIO – 18:00 a 20:00 horas

 

LIGAZÓN PARA ENTRAR NO OBRADOIRO:

https://gedosconsultoressl.my.webex.com/gedosconsultoressl.my/j.php?MTID=m92d57e3147299c3b80c29dc8db0aec19

 

Persoas destinatarias: familias con alumnado de INFANTIL e PRIMARIA nos centros de

ensino de Narón.

CONTIDOS:

o O primeiro móbil.

o Redes sociais, condutas de risco.

o Autoxestión nas redes sociais.

o Os videoxogos. A nova adición da infancia.

o Pautas e orientación.

 

 

 

 

Os Obradoiros realizaranse na plataforma Cisco Webex, e pódese entrar a el cun ordenador ou cun dispositivo móbil ou tableta. É moi importante comentar que as familias que se vaian conectar á sesión cun dispositivo móbil, teñen que ter instalada a aplicación Cisco Webex

COMUNICADO DO ANPA

 

 

Hoxe dende o Anpa queremos apelar o voso compromiso como pais e a vosa empatía co resto das familias do CPI do Feal.

 

Tedes que saber que case todos os días quedan un gran número de prazas de comedor libres o non avisar os  pais de que os seus fillos non van a xantar no centro ese dia.

 

 Menos o luns que está o 100%, os demais dias entre 15 e 20 pratos non teñen a unha nena ou neno fronte a eles.

 

Iso significa que de martes a venres un 20 % da capacidade do comedor non se usa.

 

A dia de hoxe hai  mais de 200 solicitantes de comedor  para as  124 prazas concedidas, pero  a media de usuarios diarios non chega a 110.

 

Con que cara podemos ir a Xunta solicitando un aumento de prazas senón estamos usando as que temos concedidas???

 

Por todo isto pedímosvos que comuniquedes o centro, os dias que ides a usar o servizo de xantares e os que non.

 

 Necesitamos que nos concedan as 140 prazas que ten de capacidade o comedor, pero para iso primeiro teñen que usarse a diario as 124 concedidas para este curso.

 

 

Moitas grazas a todos.


Asemblea Xeral Ordinaria do Anpa O Buxato

CARTA PRESENTACION CURSO      21-22

Dende a Directiva do ANPA O Buxato queremos darvos a benvida a este novo curso que comezamos.

 

Esta directiva vaise, e vemos que todo o traballo feito vai camiño de perderse xa que ninguén quere coller o relevo, non hai un mínimo de compromiso co ANPA, ben sabedes que todos os socios somos o ANPA, pero parece que so é ANPA a directiva e o resto dos socios nin están nin se espera que aparezan, a asemblea de xuño tivo 12 asistentes 9 da directiva e 3 nais e pais socios, o ANPA formábana nese momento case 600 nais e pais, non vos parece moi pouco compromiso???

 

Chegou o momento de que algúns de vós deades un paso adiante e tomedes o relevo, necesitase xente e ideas novas que continúen con este traballo polo benestar das nenas e nenos do CPI do Feal.

 

Por todo isto de non incorporarse novos membros a esta xunta directiva na Asemblea Xeral Ordinaria que celebraremos o 5 de novembro, o servizo de almorzos deixara de prestarse co vencemento do actual convenio co Concello de Narón que será o 31 de decembro de 2021.

 

Dada a situación sanitaria actual, de non variar os protocolos existentes en educación, durante o curso tampouco se organizarán actividades extraescolares, excursións nin actividades culturais ou festivas.

 

Por todas estas circunstancias a cota da ANPA será un ano mais 10 € por familia e so se poderá aboar mediante un ingreso ou transferencia na nosa conta de ABANCA con IBAN ES13 2080 0202 3630 4000 0759.

 

No ingreso deberedes indicar o nome dos nenos e o curso.

 

Si no curso 20-21 non fúchedes socios tedes que entregar na conserxaría do centro ou enviarnos o noso correo electrónico a folla de inscrición cuberta.

 

MOI IMPORTANTE ata o momento de recepción da folla de inscrición non se fará efectiva a alta como socio.

 

Para calquera consulta ou aclaración sempre estamos dispoñibles no whatsapp ou no correo electrónico, e tentamos de contestar o mais rápido que nos é posible.

 

 

 

 

Narón, a 30 de Setembro de 2021.

Descarga
FORMULARIO INSCRIPCION SOCIOS CURSO 21-22
CARTA PRESENTACION PRINCIPIO CURSO 2021-
Documento Adobe Acrobat 260.0 KB

BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do Feal

 

 

 

Como ben sabedes no curso 20-21 cambiáronse os libros de 3º de primaria, co cal o Banco de Libros das Familias do CPI do Feal dependía totalmente das vosas doazóns para poder ter algo que prestar para o vindeiro curso 21-22. Pero so se doaron 10 libros o cal e insuficiente para poder atender as solicitudes de prestamo que temos. 

Así que pregariámosvos que si tedes libros de 3º de primaria do pasado curso, e non tedes ningún compromiso que atender pensedes na opción de doalos o BANCO das FAMILIAS  xa que seguramente este curso 21-22 será o ultimo no que se poidan usar, xa que no curso 22-23 entrara en vigor a LOMLOE en 3º de primaria e teranse que adaptar tódolos manuais.

 

 

PODEREDES ENTREGALOS ATA ESTE VENRES 23 DE XULLO NA CONSERXERIA DO CENTRO. 

 

MOITAS GRAZAS DE ANTEMAN. 

UN SAUDO

BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do Feal

 

Narón  9 de xuño de 2021

 

Informámosvos que un ano máis, poñemos á vosa disposición dende a ANPA O Buxato o servizo do BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do Feal . O seu obxectivo é favorecer a reutilización dos libros de texto, a través dun sistema gratuíto de préstamo de libros para as familias que o soliciten, que é xestionado polo ANPA. Ademais de supoñer un aforro para os pais, este sistema ten outros beneficios: fomenta a solidariedade na nosa comunidade educativa, axuda a concienciar aos alumnos sobre o coidado e respecto aos libros (que se se usan de forma adecuada poderán ser reutilizados por outros compañeiros), ten tamén beneficios ambientais e favorece a adecuada xestión dos recursos.

 

 

Debido a implantación do libro electrónico so se poderán solicitar libros para 3º e 4º de Primaria.

 

 

Aquelas familias de 4º de Primaria que se beneficiaron do préstamo de libros no curso 2020/2021, deberán devolvelos  o 23 de xuño de 9 a 12 h no noso local.

 

 

A devolución debe facerse nunha bolsa pechada, etiquetada co nome do alumno, que debe entregarse no local do ANPA. Sen a devandita devolución, non poderán solicitarse ao banco novos libros en préstamo.

 

 

Aqueles que recibichedes en préstamo libros de 2º, 3º ou 4º da E.S.O deberedes entregalos na aula.

 

 

 

Os que desexedes doarnos  libros da vosa propiedade de 3º ou 4º de Primaria poderedes entregalos no local da ANPA o dia 23 de xuño de 9 a 12 h. 

 

 

 

Para solicitalos libros de 3º e 4º de PRIMARIA deberedes entregar obrigatoriamente a solicitude en conserxería ou no local da ANPA antes do 10 de xullo.

 

 

 

 

Descarga
Solicitude BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do Feal
BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do F
Documento Adobe Acrobat 401.1 KB

Asemblea Xeral Ordinaria do Anpa O Buxato

 

ANPA O BUXATO

CPI do FEAL. NARÓN.

 

 

Estimadas socias e socios:

Pola presente convocase Asemblea Xeral Ordinaria do Anpa O Buxato, que se celebrará no edificio do comedor do CPI do Feal o xoves día 17 de xuño ás 19:30 h. en primeira convocatoria e ás 20:00 h. en segunda convocatoria coa seguinte orde do día:

 

1.    Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.

2.    Aprobación, se procede, das contas do curso 2019-20.

3.    Información sobre actividades do curso 2020-21.

4.    Valoración e aprobación se procede do reinicio do servizo de almorzos no curso 2021-22

5.    Renovación da Xunta Directiva por dimisión da actual.

6.    Rogos e preguntas.

 

Debido a situación sanitaria que estamos a vivir, necesitamos que nos confirmedes a vosa asistencia antes do dia 17 de xuño.

 

Moitas grazas de antemán

 

Narón a 8 de xuño de 2021.

 

 

 

 

     Antonio Montenegro Rey                                           María Fernandez Ramos

 

  Presidente do Anpa O Buxato                                    Secretaria do Anpa O Buxato

OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DE   LUDOPATÍAS EN MENORES

Estimadas familias,

 

O Concello de Narón está a levar a cabo este curso 2020/2021 o proxecto OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DE LUDOPATÍAS EN MENORES.

 

O obxectivo principal deste proxecto, é dotar a poboación de menores do Concello e as súas familias das ferramentas necesarias para evitar condutas adictivas relacionadas co uso das novas tecnoloxías (facendo especial fincapé nos xogos de apostas).

 

Conscientes da importancia do papel das familias no proceso de educación e maduración dos seus fillos e fillas, celebrarase un obradorio ao que esta ANPA convida a todas as familias.

 

CONTIDOS DO OBRADOIRO:

-              As características da ludopatía do século XXI.

-              Os/As menores como obxectivo das empresas do xogo.

-              Pensamento crítico e con criterio sobre o uso do tempo libre.

-              Pautas e orientación.

-              Normas e límites no uso das tecnoloxías.

 

Debido ao estado da pandemia actual, onde non son recomendable as reunións e concentracións de persoas, o obradoiro será en liña.

 

Co obxectivo de poder facilitar a asistencia das familias, este obradoiro repetirase en tres franxas horarias diferentes de dúas horas.

 

O Obradoiro realizarase na plataforma Cisco Webex, e pódese entrar a el cun ordenador ou cun dispositivo móbil ou tableta. É moi importante comentar que as familias que se vaian conectar á sesión cun dispositivo móbil, teñen que ter instalada a aplicación Cisco Webex Meetings:

Remítese a continuación, en cada franxa horaria, a ligazón para entrar no obradoiro. A data prevista e os horarios de celebración do obradoiros serían as seguintes:

 

LUNS 26 DE ABRIL

 

-              10:00 a 12:00 horas:

Información da reunión

LIGAZÓN PARA ENTRAR NO OBRADOIRO: https://gedosconsultoressl.my.webex.com/gedosconsultoressl.my/j.php?MTID=mfc89e3c2a2d1c05ca07955a99bafaada

Número de reunión:

182 274 2687

Contraseña: anpa

LÍMITE MÁXIMO: 200 persoas

 

-              16:30 a 18:30 horas:

Información da reunión

LIGAZÓN PARA ENTRAR NO OBRADOIRO: https://gedosconsultoressl.my.webex.com/gedosconsultoressl.my/j.php?MTID=mfc89e3c2a2d1c05ca07955a99bafaada

Número de reunión:

182 274 2687

Contraseña: anpa

LÍMITE MÁXIMO: 200 persoas

 

-              19:00 a 21:00 horas:

Información da reunión

LIGAZÓN PARA ENTRAR NO OBRADOIRO: https://gedosconsultoressl.my.webex.com/gedosconsultoressl.my/j.php?MTID=mfc89e3c2a2d1c05ca07955a99bafaada

Número de reunión:

182 274 2687

Contraseña: anpa

LÍMITE MÁXIMO: 200 persoas

 

Calquera dúbida ou aclaración, podedes contactar cos teléfonos 722405724 ou 639099457.

 

Saúdos.

PRESENTACION CURSO 2020-21

Dende a Directiva do ANPA O Buxato queremos darvos a benvida a este novo curso.

Durante o verán xa tivemos que tomar decisións, algunhas difíciles, como a de cancelar o servizo de madrugadores e as actividades extraescolares, sabendo como sabemos que prescindir destes servizos complica e moito a conciliación as familias, e outras para adaptarnos a nova normalidade como foi a instalación da carpa na entrada do colexio.

Dada a situación sanitaria actual durante o curso non se organizarán excursións nin actividades culturais ou festivais.

Por todas estas circunstancias a cota da ANPA redúcese a 10 € por familia e so se poderá aboar mediante un ingreso ou transferencia na nosa conta de ABANCA con IBAN ES13 2080 0202 3630 4000 0759.

No ingreso deberedes indicar o nome dos nenos e o curso.

Si no curso 19-20 non fúchedes socios tedes que facernos chegar o noso correo electrónico a folla de inscrición cuberta

MOI IMPORTANTE ata o momento de recepción da folla de inscrición non se fará efectiva a alta como socio.

Para calquera consulta ou aclaración sempre estamos dispoñibles no whatsapp ou no correo electrónico, e tentamos de contestar o mais rápido que nos é posible.

 

Dende aquí queremos recordarvos que a ANPA é un medio de representación das nais e pais diante da Administración Educativa e que sempre faremos máis forza indo xuntos, que por separado.

 

Narón, a 1 de outubro de 2020.

 

 

 

A directiva do ANPA O BUXATO

 

CPI do FEAL

Descarga
Carta Presentación curso 2020-21
CARTA PRESENTACION PRINCIPIO CURSO 2020-
Documento Adobe Acrobat 260.2 KB

Que opinamos do proxecto de protocolo para comezar o próximo curso 2020-2021 ?

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIOS DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021                                 VERSION 14-07-2020

Descarga
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS NON UNIVERSITARIOS DE GALICIA
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIOS DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021
VERSION 14-07-2020
versión 1.9 protocolo covid inicio curso
Documento Adobe Acrobat 6.5 MB

BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do Feal

Narón 12 de xuño de 2020

 

Informámosvos que un ano máis, poñemos á vosa disposición dende a ANPA O Buxato o servizo do BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS do CPI do Feal . O seu obxectivo é favorecer a reutilización dos libros de texto, a través dun sistema gratuíto de préstamo de libros para as familias que o soliciten, que é xestionado polo ANPA. Ademais de supoñer un aforro para os pais, este sistema ten outros beneficios: fomenta a solidariedade na nosa comunidade educativa, axuda a concienciar aos alumnos sobre o coidado e respecto aos libros (que se se usan de forma adecuada poderán ser reutilizados por outros compañeiros), ten tamén beneficios ambientais e favorece a adecuada xestión dos recursos.

 

Debido a renovación de manuais e a implantación do libro electrónico en 6º de Primaria e 1º da ESO este ano so se poderán solicitar libros para 4º de Primaria e 2º, 3º e 4º da ESO

 

Aquelas familias que se beneficiaron do préstamo de libros no curso 2019/2020, deberán devolvelos  os dias 29 e 30 de xuño de 9 a 12 h no noso local.

 

A devolución debe facerse nunha bolsa pechada, etiquetada co nome do alumno, que debe entregarse no local do ANPA. Sen a devandita devolución, non poderán solicitarse ao banco novos libros en préstamo.

 

Os que desexedes doarnos  libros da vosa propiedade de 4º de Primaria ou 2º, 3º e 4º da ESO poderedes entregalos no local da ANPA os dias 29 e 30 de xuño de 9 a 12 h.

 

 

Para solicitalos libros para o vindeiro curso 2020-21 deberedes entregar obrigatoriamente a solicitude en conserxería ou no local da ANPA antes do 10 de xullo.

Descarga
banco libros 20-21 PDF.pdf
Documento Adobe Acrobat 473.9 KB

SUSPENSIÓN E APRAZAMENTO DO SORTEO  DA RIFA  DA EXCURSION FIN DE CURSO  DE 6º DE PRIMARIA

 

 

 

Ante a situación xerada pola transmisión do  COVID-19, a Directiva da  ANPA. O BUXATO do CPI do FEAL decidiu SUSPENDER E APRAZAR PARA O 17 DE XULLO a celebración do sorteo da rifa  da excursion fin de curso  de 6º de Primaria que ía a ter lugar en combinación co sorteo da ONCE do 15 de maio

 

 

 

Un saúdo a todos e coidádevos moito

Prevención de condutas aditivas sen             consumo de sustancias.                                                                                Proxecto do Concello de Narón

 

O Concello de Narón, invítanos a todas as nais e pais, sen importar as idades dos nosos fillos, a participar nas charlas que van ter lugar dentro do proxecto de prevención de condutas adictivas sen consumo de substancias e de seguridade nas redes sociais.

 

Todas e todos podemos caer no erro de pensar que a miña filla ou fillo non vai caer nese asunto, pero segundo a enquisa, realizada en Narón a nenas e nenos entre 14 e 18 anos, o 17 % recoñece ter un problema cos xogos de apostas e un 3% dos que teñen 18 anos xogan diariamente.

 

O bombardeo publicitario que sofren diariamente por parte das casas de apostas, a facilidade de acceder ás máquinas de apostas deportivas e o doado e privado que resulta o xogo por internet, fan que esta adicción avance silenciosamente entre nós, sen case darnos conta, pero afectando gravemente, e cada vez máis, ós nosos fillos.

 

Dende o momento en que lle das a unha nena ou neno un móbil ou unha tableta para que estea calado e non moleste estaslle dando acceso a todo o bo e malo deste mundo. Internet non só son vídeos graciosos en Youtube, son adultos que se fan pasar por nenos para entrar en contacto, é ciberacoso, é perder o control sobre calquera material que subamos á rede .

 

Polo tanto, faise cada día máis necesario que tanto nós coma eles dispoñamos dos coñecementos e ferramentas, para poder facer fronte ós perigos que encerran tanto as redes sociais coma o xogo online.

 

Por iso dende a ANPA consideramos sumamente importante a asistencia de toda as nais e pais a estas charlas, para poder axudar ós nosos fillos a enfrontarse a algúns dos perigos que nos rodean neste mundo.

 

 

Canto daría moita xente que coñecemos por ter no seu día unha charla que os puxera ó tanto do perigo dalgunha adicción. 

 


Asemblea Xeral Ordinaria do Anpa O Buxato

ANPA O BUXATO

CPI do FEAL. NARÓN.

 

 

Estimados socios,

Pola presente convocase Asemblea Xeral Ordinaria do Anpa O Buxato, que se celebrará no edificio do comedor do CPI do Feal o venres día 29 de NOVEMBRO ás 20:00 h. en primeira convocatoria e ás 20:30 h. en segunda convocatoria coa seguinte orde do día:

 

1.    Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.

2.    Aprobación, se procede, das contas do curso 2018-19.

3.    Presentación de memoria de actividades do curso 2019-20.

4.    Aprobación de orzamentos do curso 2019-20.

5.    Renovación dun membro da Xunta  Directiva

6.    Rogos e preguntas.

Desexando contar coa vosa necesaria presenza, recibide un cordial saludo.

 

Narón a 15 de novembro de 2019.

 

 

 

 

     Antonio Montenegro Rey                                           Angel Iglesias Carracedo

  Presidente do Anpa O Buxato                                    Secretario do Anpa O Buxato

 

 

 

 

 

Recordamos os nosos socios que para recibir as mensaxes de whatsapp que enviamos debedes de ter o noso numero de telefono gardado na axenda no seguinte formato +34608686937, senón esta así non recibiredes as mensaxes.

 

 

 

 

 

Actividades programadas polo ANPA para o curso

2019-20

 

·         Adquisición das axendas escolares para que TODAS as nenas e nenos do CPI do Feal as teñan de balde.

·         Actividades extraescolares, Baile moderno HIP-HOP, Informática, Patinaxe en Liña e Psicomotricidade para nenos de E. Infantil.

·         Festa de Nadal e Baile De Disfraces no Entroido

·         Colaboración co CPI do Feal para a celebración no colexio do Magosto, do Entroido e queima do Meco, das actividades previas o Nadal asi coma das actividades de Fin de Curso e da IV Carreira de Fin de Curso do CPI do Feal.

·         Organización, co apoio do colexio, das Excursións de 6º de Primaria a Madrid e de 4º da ESO a Málaga.

·         Invitación os nosos socios de Infantil a unha FESTA nun local con actividades axeitadas a súa idade.

·         Entrada o CINE gratis para os nosos socios de Primaria e da ESO.

·         Descontos para os nosos socios en todas as actividades escolares.

·         SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES por 11 € para os socios

·         Convenio co Concello de Narón para prestar o servizo de almorzos no CPI do Feal.

·         Convenio de colaboración  ca SDCR Narón O Freixo para que os nosos socios poidan practicar  Kickboxing, Fútbol, Fútbol Sala.

 

Todas estas actividades realízanse grazas a cota que aboan as familias socias, cantos mais sexamos mais e mellores actividades poderemos organizar.

 

Se aínda non sodes socios AGARDÁMOSVOS.

 

Por so 20 € por familia ser socio dávos dereito a ter importantes descontos en moitas tendas de Narón e arredores. Ademais os socios non pagan ou teñen descontos nas saídas escolares e excursións dun dia que se organizan no colexio.

 

 

 

Este ano o ANPA xoga o nº 05.187 no Sorteo de Nadal da Lotaría Nacional xa  tedes as participacións a venda no local do ANPA  e na Conserxaría.

 

 

 

 

PRESENTACIÓN CURSO 2019-20

Un curso mais a Directiva da ANPA O BUXATO DO CPI DO FEAL quere presentarvos as novidades para o comezo deste curso 2019-20. Nesta primeira semana volvemos a entregarvos os horarios das actividades extraescolares programadas para este curso, para INFANTIL e PRIMARIA para que así poidades escoller as que mellor se adapten ós vosos horarios e necesidades, un ano mais tentamos que a maior parte das actividades comecen as 16 h, non puideron ser todas dada a imposibilidade de atopar monitores dabondo. A confirmación da celebración de todas as actividades queda á espera de conseguir un número mínimo de nenos participantes. Neste curso ofertamos tres actividades en colaboración co Padroado de Cultura de Narón agardamos que sexan do voso interese e que academos o numero mínimo de alumnos para se poidan implantar no centro, ademais ofertanse a un prezo moi baixo o estar subvencionadas polo Concello de Narón.

 

A cota da ANPA mantense en 20 € por familia, e ser socio dará dereito a ter importantes descontos en moitas tendas de Narón e arredores. Ademais os socios non pagaran ou terán descontos nas saídas escolares e excursións dun dia que organice o colexio. Ademais como estes anos pasados organizaremos diversas actividades durante o curso, que serán gratuítas para os socios.

 

Neste curso volveremos a ter o SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES para os vosos fillos, que cubrira todos os posibles accidentes que sufrisen no colexio ou nas actividades extraescolares, ademais da atención sanitaria terá incluída atención odontolóxica e a reparación ou substitución de lentes. O prezo roldará os 10 € por neno. Deberedes marcar na folla de inscrición a opción seguro escolar e terase que aboar obrigatoriamente na primeira semana de outubro.

 

Entre o día 19 e o 27 de este mes estaremos de 9 a 10 da maña, na oficina que a ANPA ten no Edificio do Comedor do Centro, para atender tódalas demandas e necesidades que queirades presentarnos neste comezo de Curso, así como, se queredes, facer efectiva a cota anual de socio ou inscribir os vosos fillos nalgunha das actividades extraescolares a desenrolar.

 

Tamén poderedes aboar a cota de socios na seguinte conta de ABANCA IBAN ES13 2080 0202 3630 4000 0759 sendo obrigatorio que nos remitades a folla de inscrición cuberta, MOI IMPORTANTE ata o momento de recepción da folla de inscrición cuberta non se fará efectiva a alta como socio

 

Dende aquí queremos recordarvos que a ANPA é un medio de representación dos país e nais diante da Administración Educativa e que sempre faremos máis forza indo xuntos, que por separado.

 

 

 

Narón, a 13 de Setembro de 2019.

Descarga
Formulario inscripción ANPA
Formulario_Inscripcion_ANPA 2019-20.pdf
Documento Adobe Acrobat 293.9 KB

BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS DO CPI DO FEAL


Informámosvos que un ano máis, poñemos á vosa disposición o servizo do BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS. O seu obxectivo é favorecer a reutilización dos libros de texto, a través dun sistema gratuíto de préstamo de libros para as familias que o soliciten, que é xestionado polo  ANPA. Ademais de supoñer un aforro para os pais, este sistema ten outros beneficios: fomenta a solidariedade na nosa comunidade educativa, axuda a concienciar aos alumnos sobre o coidado e respecto aos libros (que se se usan de forma adecuada poderán ser reutilizados por outros compañeiros), ten tamén beneficios ambientais e favorece a adecuada xestión dos recursos.

 

Aquelas familias que se beneficiaron do préstamo de libros no curso 2018/2019, deberán devolvelos nos dias indicados. A devolución debe facerse nunha bolsa pechada, etiquetada co nome do alumno, que debe entregarse no local do ANPA. Sen a devandita devolución, non poderán solicitarse ao banco novos libros en préstamo.

As familias que queiran ceder libros da súa propiedade entregaranos no local da ANPA, os días que abaixo se indican, xunto coa ficha cuberta.

 

Estes serán os horarios:

·         14,18,19,20 e 21 de xuño de 9 a 10 h

·         17 de xuño  de 16 a 17 h.

·         27 de xuño de 11:45 a 12:30 h 

 

 

Necesitamos libros da ESO especialmente de 4º da ESO, xa que o noso stock e practicamente nulo

 

XUÑO 2019

 

Descarga
CIRCULAR BANCO DE LIBROS PRIMARIA
banco de libros PRIMARIA XUÑO 19.pdf
Documento Adobe Acrobat 197.5 KB
Descarga
CIRCULAR BANCO DE LIBROS SECUNDARIA
banco de libros secundaria XUÑO 19.pdf
Documento Adobe Acrobat 218.6 KB

 

A.N.P.A O BUXATO

CPI do FEAL

 

REXEITAMENTO DAS REVÁLIDAS

 

Un ano mais as probas de avaliación volven a realizarse nos centros educativos galegos o 28 e 29 de maio, no noso centro terán que realizalas as alumnas e alumnos de 3º de primaria, e un ano mais as familias que formamos parte da Confederación ANPAS GALEGAS volvemos a rexeitar todas estas probas de avaliación, comunmente chamadas reválidas, sexa en 3ºEP, 6ºEP ou en 4º ESO.

Estamos en contra porque entendemos que non achegan ningún beneficio para a educación dos nosos fillos e fillas, cuestionan innecesariamente a profesionalidade do profesorado ao non validar as súas conclusións logo dun ano de traballo, e someten ao alumnado a unha tensión e nervios innecesarios que interfire no seu proceso formativo ao coincidir de cheo cos exames.

Estamos en contra, porque a súa consolidación implica o risco de perder anos completos de formación se o profesorado se centra na preparación destas probas, tal e como ocorre en 2º de bacharelato que só existe para preparar as ABAU, marxinando outros aspectos educativos fundamentais para acadar unha formación o máis completa posíbel. 

Con estas probas o que se pretende é ir asentando un sistema educativo competitivo, clasista e segregador que excluirá os sectores máis desfavorecidos da educación pois non se están a considerar as circunstancias persoais e socioeconómicas das familias, nin as capacidades e aptitudes do alumnado.

Xa temos ao alumnado facendo exames todo o curso,  e sabemos que o sistema educativo non se avalía con dous días de probas mal organizadas.  Non é o alumnado a quen hai que avaliar a maiores, máis ben será a Administración Educativa quen precisa dunha fonda avaliación.

Por todo isto, as familias que formamos parte da Confederación ANPAS GALEGAS rexeitamos estas probas de avaliación e animamos ás  familias a non mandar aos seus fillos e fillas ó colexio eses días. E a non cubrir o caderniño estadistico que vos enviaran a casa tras as probas.

Un ano mais volven as probas e un ano mais seguimos rexeitando as probas

 

 

 

Narón a 16 de maio de 2019

PRESENTACION CURSO 2018/19


Un curso mais a Directiva da ANPA O BUXATO DO CPI DO FEAL quere presentarvos as novidades para o comezo deste curso 2018-19. Nesta primeira semana volvemos a entregarvos os horarios das actividades extraescolares programadas para este curso, para INFANTIL e PRIMARIA para que así poidades escoller as que mellor se adapten ós vosos horarios e necesidades, este curso tentamos que a maior parte das actividades comecen as16 h, non puideron ser todas dada a imposibilidade de atopar monitores dabondo. A confirmación da celebración destas actividades está á espera de conseguir un número mínimo de nenos participantes.

 

A cota da ANPA será de 20 € por familia, e seguiremos a ter importantes descontos en moitas tendas de Narón e arredores. Ademais os socios non pagaran ou terán descontos nas saídas e excursións dun dia que organice o colexio, dependerá de cal sexa o prezo das mesmas. Ademais como estes anos pasados organizaremos diversas actividades durante o curso, que serán gratuítas para os socios.

 

Este ano volveremos a ter o SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES para os vosos fillos, que cubrira todos os posibles accidentes que sufrisen no colexio ou nas actividades extraescolares, ademais da atención sanitaria terá incluída atención odontolóxica e a reparación ou substitución de lentes. O prezo roldará os 10 € por neno. Deberedes marcar na folla de inscrición a opción seguro escolar e terédelo que aboar obrigatoriamente na primeira semana de outubro.

 

Entre o día 19 e o 28 de este mes estaremos de 9 a 10 da maña, na oficina que a ANPA ten no Edificio do Comedor do Centro, para atender tódalas demandas e necesidades que queirades plantexarnos neste comezo de Curso, así como, se queredes, facer efectiva a cota anual de socio ou inscribir os vosos fillos nalgunha das actividades extraescolares a desenrolar.

 

Tamén poderedes aboar a cota de socios na seguinte conta de ABANCA IBAN ES13 2080 0202 3630 4000 0759 sendo obrigatorio que nos remitades a folla de inscrición o mais axiña posible.

 

Dende aquí queremos recordarvos que a ANPA é o medio de representación dos país e nais diante da Administración Educativa e que sempre faremos máis forza indo xuntos, que por separado.

 

 

Narón, a 14 de Setembro de 2018.

 

 

 

A directiva da ANPA O BUXATO do CPI do FEAL

Descarga
FORMULARIO INSCRIPCION ANPA
Formulario_Inscripcion_ANPA 2018-19.pdf
Documento Adobe Acrobat 293.9 KB

AXENDA ESCOLAR CPI do FEAL CURSO 2018-19

Froito do acordo entre ANPA e o colexio as axendas escolares o vindeiro curso 18-19 seran gratuitas para todas as familias do centro.

 De cara a futuros cursos seguirano sendo  para os nosos socios, e estudiaremos formulas para que o sexan para todos os alumnos do CPI do Feal.

 

Axuntamosvos a comunicacion emitida polo centro no dia de hoxe.

 

Narón 25 de xuño de 2018

A Xunta investira  800.000 euros na mellora enerxética do CPI do Feal

No  día de hoxe participamos nunha reunión  na  que o delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Ovidio Rodeiro, e o  Xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Indalecio Cabana   informaron o Equipo directivo do CPI do Feal  e o Presidente da ANPA das obras a  realizar no CPI do Feal durante este verán e os seus prazos de execución.

 

Contan con que as obras poidan comezar a mediados do mes de xullo e se desenrolen durante dous meses e medio, e que as clases comecen con normalidade o 12 de setembro, quedando por realizar pequenos remates que realizarían fora do horario lectivo.

 

Axuntámosvos enlace ca nota de prensa emitida pola Xunta cunha información mais detallada e pormenorizada. 

 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/31778/xunta-duplica-investimento-ata-800-000-euros-para-proxecto-mellora-enerxetica

 

 

Narón 25 de xuño de 2018

 

BANCO DE LIBROS DAS FAMILIAS DO CPI DO FEAL

 

Se queres ceder os libros do teu fillo/a, que non foran adquiridos con cargo ao vale de axuda da Consellería de Educación, podes entregalos no local da ANPA e unicamente alí, xunto coa ficha que lle achegamos cuberta cos datos do alumno/a e os libros que entregan.

 

NESES DÍAS TEDES QUE DEVOLVER OS LIBROS CEDIDOS POLO BANCO PARA ESTE CURSO 2017-18.

 

DEBEDES DEVOLVELOS NUNHA BOLSA INDICANDO NO EXTERIOR DA MESMA QUE E UNHA DEVOLUCIÓN A ANPA E O NOME DA NENA OU NENO

 

Un grupo de nais e pais serán as encargadas da recepción, organización e posterior distribución entre o alumnado que así o solicite, segundo as normas de funcionamento establecidas para o banco de libros. 


Estes serán os horarios:

• 13,14,15,19,20 e 21 de xuño de 9 a 10 h
• 18 de xuño de 16 a 17 h.

 

Mais adiante avisarémosvos de cando poidan pasar a recoller os libros ás familias que previamente os solicitaran.

Necesitamos a vosa colaboración e que TODOS os LIBROS PRESTADOS volvan a nos neses dias para poder chegar o maior numero de familias posible.

Necesitamos libros da ESO especialmente de 4º, o noso stock e practicamente nulo.

 

Grazas pola túa colaboración.

 

O Feal-Narón, 6 de xuño de 2018.

INFORMACIÓN REVALIDAS 2018

 

 

 

ANPA O BUXATO

CPI do FEAL. NARÓN

 

A Xunta de Galiza ven de publicar, as instrucións para o desenvolvemento da reválida de 3º de primaria os dias 23 e 24 de maio, e de 4º da E.S.O o 29 e 30 de maio as únicas xunto ca de 6º de primaria que aínda permanecen daquela ringleira de probas de eliminación que tiña que superar os nosos fillos ata chegar á universidade. As de 4º da ESO e a de 6º de Primaria son de carácter aleatorio e este ano no noso centro tocounos realizar a de 4º da ESO ademais da de 3º de PRIMARIA.

 

Estas probas, que se anuncian no DOG como unha avaliación para comprobar o grao de dominio en competencia en comunicación lingüística e matemática, continúan a ser a mesma pretendida avaliación que as familias galegas, xa rexeitamos nos dous cursos precedentes cun abandono masivo das aulas nos días da súa celebración, o que tamén faremos nesta convocatoria, porque:

 

• Non existe unha finalidade diagnóstica cando se rexeita facer unha valoración seria en profundidade, que avalíe non só competencias senón tamén recursos, medios, metodoloxías aplicadas, obxectivos perseguidos, etc.

• Non hai ningunha valoración útil que se realice nun par de días, descontextualizando os resultados das realidades vividas durante un curso académico, cando o que hai que estudar e cal é a situación coa que se enfronta a comunidade educativa no día a día, cal é o grao de ocupación das aulas, cal é a provisionalidade do persoal docente e orientador, canto é o persoal de apoio, canto alumnado precisa de atención educativa específica, etc.

• Da experiencia de anos anteriores, só se coñece o incumprimento absoluto das consecuencias, as mesmas que  saíron novamente publicadas, por parte da Administración educativa, non houbo valoración de resultados nos consellos escolares, non houbo plans de corrección nas programacións xerais anuais, non houbo unha información personalizada ás familias por parte das titoras, non houbo nada do que xustificaba a celebración das probas. Entón, se a diagnose que se pode facer é incompleta, e aínda esa non se utiliza: para que continuamos dilapidando diñeiro público en facer unhas probas inútiles que estorban o normal desenvolvemento do curso escolar e poñen en situación de incomodidade a alumnado e profesorado?

 

As familias galegas estamos fartas de que se avalíe aos nosos fillos e fillas, xa se fai durante o curso académico por parte das súas titoras, que son quen as coñecen, non é precisa ningunha outra avaliación. Pero si podemos comprender que é necesaria unha avaliación do funcionamento da administración educativa. Ese é o parámetro que hai que avaliar, non a un alumnado que dabondo ten con aturar un ensino público mal planificado e peor organizado precisamente por parte de quen pretende avaliarnos.

 

Por riba, aínda queda algún resto das outras reválidas, as de 6º de primaria e 4º da ESO, que foron mudando de nome e de intención, e pasaron de ser “instrumentos imprescindíbeis” da modernización do sistema educativo, a ser probas mostrais nalgún centro educativo para proporcionar á administración educativa “unha información complementaria á hora de deseñar accións específicas na súa aposta por unha maior calidade do ensino”; traducido: pasaron de ser totalmente necesarias a non servir para nada; o que nós dixemos dende o primeiro día e mantemos hoxe.

 

Por todo elo pedímosvos que non enviedes a escola as vosas fillas e fillos os días que teñan que realizar estas probas.

 

O Feal 10 de maio de 2018

 

Nestes enlaces tedes informacion mais ampla de todas as revalidas, ainda que no CPI do Feal soio se van a realizar as de 3º de Primaria e 4º da ESO.

 

 

LOMCE Revalidas 3º Primaria

 

LOMCE Revalidas 6º primaria 

 

LOMCE Revalidas 4º ESO

 

Asemblea Xeral Ordinaria da Anpa O Buxato do CPI do Feal

ANPA O BUXATO do CPI O FEAL. NARÓN.

Estimados socios,

Pola presente convocase Asemblea Xeral Ordinaria da Anpa O Buxato do CPI do Feal, que se celebrará no edificio do comedor do CPI do Feal o xoves día 22 de febreiro ás 19:30 h. en primeira convocatoria e ás 20:00 h. en segunda convocatoria coa seguinte orde do día:

 

1.    Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.

2.    Aprobación, se procede, das contas do curso 2016-17 e orzamentos do curso 2017-18

3.    Presentación de memoria de actividades do curso 2017-2018.

4.    Renovacion da Xunta  Directiva

5.    Rogos e preguntas.

Desexando contar coa vosa presenza, recibide un cordial saludo.

 

 

Narón a 9 de febreiro de 2018.

 

 

 

 

     Antonio Montenegro Rey                                                           Angel Iglesias Carracedo

 

Presidente da Anpa O Buxato                                                      Secretario da Anpa O Buxato

Programa Mediodía Cope Ferrol ca participación de Xavier Sanchez Presidente da Federación de ANPAS de Ferrolterra e Antonio Montenegro Presidente da ANPA O Buxato do CPI do Feal.

No día de hoxe presentamos esta reclamación ante a Xefatura Territorial de Educación, en protesta polo aumento de ratio na aula de Educación infantil de 4 anos que eleva o número de nenos na aula a 27, cifra totalmente inasumible.

PRESENTACION CURSO 2017/18

ANPA O BUXATO

CPI DO FEAL. NARÓN

http://obuxato.jimdo.com/                                                                                              o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com

MOVIL E WHATSAPP 608 686 937

 

A Directiva da ANPA O BUXATO DO CPI DO FEAL quere presentarvos as novidades para o comezo deste curso 2017-18. Nesta primeira semana volvemos a entregarvos os horarios das actividades extraescolares programadas para este curso, para INFANTIL e PRIMARIA para que así poidades escoller as que mellor se adapten ós vosos horarios e necesidades, este curso tentamos que a maior parte das actividades comecen as16 h, non puideron ser todas dada a imposibilidade de atopar monitores dabondo. A confirmación da celebración destas actividades está á espera de conseguir un número mínimo de nenos participantes.

O prazo de inscrición para as mesmas será do 18 ó 29 de Setembro, e as actividades que acaden o número mínimo de participantes comezarán na semana do 2 de outubro.

A cota da ANPA para o curso será de 20 € por familia, e seguiremos a ter importantes descontos en moitas tendas de Narón e arredores. Ademais os socios non pagaran ou terán descontos nas saídas e excursións dun dia que organice o colexio, dependerá de cal sexa o prezo das mesmas. Ademais como estes anos pasados temos previsto organizar diversas actividades durante o curso, que serán gratuítas para os socios.

Como novidade este ano ofrecémosvos un SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES para os vosos fillos, que cubrira todos os posibles accidentes que sufrisen no colexio ou nas actividades extraescolares, ademais da atención sanitaria terá incluída atención odontolóxica e a reparación ou substitución de lentes. O prezo rondará os 10 € por neno. Este prezo e orientativo xa que variara dependendo do numero de socios que o contraten. Deberedes marcar na folla de inscrición a opción seguro escolar e terédelo que aboar obrigatoriamente na primeira quincena de outubro

Entre o día 18 e o 29 de este mes estaremos de luns a venres de 9 a 10 da maña, na oficina que a ANPA ten no Edificio do Comedor do Centro, para atender tódalas demandas e necesidades que queirades plantexarnos neste comezo de Curso, así como, se queredes, facer efectiva a cota anual de socio, que tamén poderedes aboar na seguinte conta de ABANCA IBAN ES13 2080 0202 3630 4000 0759 ou inscribir os vosos fillos nalgunha das actividades a desenrolar.

Dende aquí queremos recordarvos que a ANPA é o medio de representación dos país e nais diante da Administración Educativa e que sempre faremos máis forza indo xuntos, que por separado.

 

Narón, a 13 de Setembro de 2017.

 

 

 

A directiva da ANPA O BUXATO DO CPI DO FEAL

Descarga
FORMULARIO INSCRIPCION CURSO 2017/18
Formulario_Inscripcion_anpa 2017-18.pdf
Documento Adobe Acrobat 293.9 KB

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                  CURSO 2017-18

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES PROPOSTAS POLA ANPA O BUXATO DO CPI O FEAL PARA O CURSO 2017-18

ACTIVIDADE

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

DEBUXO

16 a 17 H

 

 

 

 

BAILE MODERNO E HIP HOP INFANTIL

 

16 a 17 H

 

 

 

BAILE MODERNO E HIP HOP PRIMARIA

 

17 A 18 H

 

 

 

INFORMATICA E MECANOGRAFÍA

 

16 a 17 H

 

 

 

GUITARRA INICIACION

16 a 17 H

 

 

 

 

GUITARRA

 nenos que xa foron o ano pasado

17 a 18 H

 

 

 

 

XADREZ

 

 

 

16 a 17 H

 

PATINAXE EN LIÑA

 

 

16 a 18 H.

 

 

PREDEPORTE E PSICOMOTRICIDADE APRENDE XOGANDO

 

 

16 A 17 H

 

 

PREDEPORTE PSICOMOTRICIDADE

INICIACION O FUTBOL SALA EDUCACION

INFANTIL

 

16 a 17 h

 

 

16 a 17 H

TENIS DE MESA

16 a 17 H

 

 

 

 

ZUMBA INFANTIL

 

 

 

16 a 17 H

 

ZUMBA PRIMARIA

 

 

 

16 a 17 H

 

 

 

ACTIVIDADE

PREZO SOCIOS

 PREZO NON SOCIOS

IMPARTIDA POR:

BAILE MODERNO E HIP HOP

13 €

18 €

SE.DE.GA

DEBUXO

13 €

18 €

SE.DE.GA

GUITARRA

25 €

30 €

SE.DE.GA

INFORMATICA E MECANOGRAFÍA

15 €

20 €

SE.DE.GA

PREDEPORTE E PSICOMOTRICIDADE APRENDE XOGANDO

  15€

20 €

SE.DE.GA

PATINAXE  EN LIÑA

16 €

20 €

SE.DE.GA

PREDEPORTE PSICOMOTRICIDADE

INICIACION O FUTSAL

EDUCACION INFANTIL

12 €

12 €

S.D.C.R NARON O FREIXO

TENIS DE MESA

15 €

20 €

CLUB NARÓN DE TENIS DE MESA

XADREZ

13 €

18 €

ESCOLA FERROLA DE XADREZ

ZUMBA

13 €

18 €

SE.DE.GACHARLA NENOOS                               EMPRENDEDORES


REVALIDAS 2017

A Xunta de Galiza ven de publicar, o pasado venres 5 de maio, as instrucións para o desenvolvemento da reválida de terceiro de primaria os dias 30 e 31 de maio, a única que aínda permanece daquela ringleira de probas de eliminación que tiña que superar os nosos fillos ata chegar á universidade.

Estas probas, que se anuncian no DOG como unha avaliación para comprobar o grao de dominio en competencia en comunicación lingüística e matemática, continúan a ser a mesma pretendida avaliación que as familias galegas, xa rexeitamos nos dous cursos precedentes cun abandono masivo das aulas nos días da súa celebración, o que tamén faremos nesta convocatoria, porque:

• Non existe unha finalidade diagnóstica cando se rexeita facer unha valoración seria en profundidade, que avalíe non só competencias senón tamén recursos, medios, metodoloxías aplicadas, obxectivos perseguidos, etc.

• Non hai ningunha valoración útil que se realice nun par de días, descontextualizando os resultados das realidades vividas durante un curso académico, cando o que hai que estudar e cal é a situación coa que se enfronta a comunidade educativa no día a día, cal é o grao de ocupación das aulas, cal é a provisonalidade do persoal docente e orientador, canto é o persoal de apoio, canto alumnado precisa de atención educativa específica, etc.

• Da experiencia de anos anteriores, só se coñece o incumprimento absoluto das consecuencias, as mesmas que o venres saíron novamente publicadas, por parte da Administración educativa, non houbo valoración de resultados nos consellos escolares, non houbo plans de corrección nas programacións xerais anuais, non houbo unha información personalizada ás familias por parte das titoras, non houbo nada do que xustificaba a celebración das probas. Entón, se a diagnose que se pode facer é incompleta, e aínda esa non se utiliza: para que continuamos dilapidando diñeiro público en facer unhas probas inútiles que estorban o normal desenvolvemento do curso escolar e poñen en situación de incomodidade a alumnado e profesorado?

As familias galegas estamos fartas de que se avalíe aos nosos fillos e fillas, xa se fai durante o curso académico por parte das súas titoras, que son quen as coñecen, non é precisa ningunha outra avaliación. Pero si podemos comprender que é necesaria unha avaliación do funcionamento da administración educativa. Ese é o parámetro que hai que avaliar, non a un alumnado que dabondo ten con aturar un ensino público mal planificado e peor organizado precisamente por parte de quen pretende avaliarnos.

Por riba, aínda queda algún resto das outras reválidas, as de 6º de primaria que teran que realizar os nenos do Feal o 23 e 24 de maio, cuarto da ESO ou 2º de bacharelato, que foron mudando de nome e de intención, e pasaron de ser “instrumentos imprescindíbeis” da modernización do sistema educativo, a ser probas mostrais nalgún centro educativo para proporcionar á administración educativa “unha información complementaria á hora de deseñar accións específicas na súa aposta por unha maior calidade do ensino”; traducido: pasaron de ser totalmente necesarias a non servir para nada; o que nós dixemos dende o primeiro día e mantemos hoxe.

Moito avanzamos e moito conseguimos, mais nin moito menos todo o que pretendemos, porque a LOMCE continúa a estar aí, e con ela están os erros curriculares, as valoracións ideolóxicas, os itinerarios obrigatorios contaminados de sectarismo relixioso, o desprezo á nosa cultura e á nosa Lingua, a discriminación activa a aquelas ás que aparta do camiño maioritario, e unha ampla casuística de despropósitos que nos reafirma na nosa petición básica, na que agora tamén xa sumamos ao Consello Escolar do Estado: é unha norma que debe ser derrogada, canto antes, non hai outra opción.

 

Por todo elo pedímosvos que non enviedes a escola as vosas fillas e fillos os días que teñan que realizar estas probas.

 

O Feal 12 de maio de 2017

Solicitude de entrevista con Ovidio Rodeiro Tato  Delegado da Xunta para a nosa provinciaCIRCULAR 13 DE FEBREIRO DE 2017

ANPA O BUXATO

 

CPI O FEAL. NARÓN

 

http://obuxato.jimdo.com/              

 

o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com

 

MOVIL E WHATSAPP 608 686 937

 

 

 

 

 

O vindeiro día 24 de febreiro, das 16:30 as 20:30, esta  A.N.P.A vai a celebrar un GRAN BAILE DE DISFRACES para tódolos seus socios e todos aqueles que non sexades socios e que queirades acompañarnos, no IMPERIAL na Estrada do Pavillón no Polígono da Gándara fronte a Mercadona. Teremos monitores que animaran a festa, grandes sorpresas e por suposto haberá merenda para tódolos nenos.

 

As entradas poderanse recoller os vindeiros días 16,17,20,21 e22 de Febreiro no local da A.N.P.A nos horarios de atención o Socio.

 

Dado que o aforo e limitado pedímosvos que recollades as entradas o antes posible,.

 

 Prezos da entradas:

 

- Socios  GRATIS

 

- Nenos Non Socios  5 €

 

 

 

 

 

Como todos ven saberedes este ultimo ano estamos encargándonos da  xestión dos almorzos escolares, nos primeiros recibos deste curso pasados o cobro, estamos tendo uns impagos do 25 %, pregámosvos que fagades os ingresos o antes posible, xa que o ANPA non pode seguir a xestionalos nestas condicións.

 

 

 

En outro orde de cousas a partir de agora todas as mensaxes que estabamos enviando os nosos socios a través dos grupos de Whatsapp pasaremos a envialas mediante listas de distribución tamén polo Whatsapp, para poder seguir recibíndoas necesitades ter agregado o noso numero 608 686 937 nos vosos contactos, de non ser así non recibiredes as mensaxes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARÓN  a  13 de febreiro de 2017

 

 

 

 

 

 

 

ANPA O BUXATO

 

RECOLLIDA DE FIRMAS DE APOIO

 

A Xunta Directiva do ANPA O Buxato presentou o pasado dia 18 de novembro, un escrito diante da Xefatura de Educación solicitando unha serie de obras e melloras que creemos que son moi necesarias  no colexio ademais da necesidade de  solucionar carencias coma a falla de ascensores  o que impiden unha correcta mobilidade dentro do colexio. 

 

Por todo elo pedimos unha vez mais o voso apoio, e para elo estarán dispoñibles  follas para recoller as vosas sinaturas, na Conserxería  , no Comedor do Centro e no local da ANPA ata o dia 21 de decembro.

 

 

Agardámosvos

Descarga
MODELO DE RECOLLIDA DE SINATURAS.pdf
Documento Adobe Acrobat 13.1 KB

Comunicado da  Federación Comarcal de ANPAS de Centro Públicos de Ferrolterra e da Confederacion ANPAS GALEGAS

 

 

Boas noites a todas/os,

 

     Como saberedes maña xoves día 24 temos convocada FOLGA no ensino público que, para as etapas educativas de infantil e primaria e o primeiro e segundo curso da ESO, ten que ser materializada polas familias NON levando ás súas fillas e fillos á escola.

 

     O obxectivo desa convocatoria non é outro que aquel que xa levamos pedindo dende hai anos: a inmediata DERROGACIÓN DA LOMCE e a completa ELIMINACIÓN DAS REVÁLIDAS. Non tanto sabemos que dende os gobernos central e autonómico, co apoio de moitos medios de comunicación e, desgraciadamente da CONFAPA (Confederación Galega de ANPAs de centros Públicos), tentan desmobilizar ás familias enviando mensaxes enganosos como que “xa non hai reválidas” ou que “a “LOMCE xa está paralizada” ou como é o caso desa outra Confederación de ANPAS coñecida como CONFAPA da que, obxectivamente, descoñecemos que perversos intereses representan, xa que masivamente enviou un comunicado ás ANPAS tentando desmobilizar e tirar por terra todo o traballo feito por esta Federación e a CONFEDERACIÓN ANPAS GALEGAS, comunicado que, entre outras cousas literalmente di:

 

 

“tralo éxito consecuencias da nosa mobilización (baleirando as aulas por parte das familias e alumnado), do pasado día 26 de outubro, así como tralo acordo adoptado onte no Congreso sobre as reválidas e a LOMCE consideramos que, nesta ocasión temos que darnos un prazo e deixar traballar as institucións (Parlamento, Conferencia Sectorial, Consello Escolar do Estado, etc...) que asumiron xestionar as demandas que suscitamos o pasado día 26 de outubro...”

 

     Ao respecto temos que dicir que, ademais de que certas afirmacións son MENTIRA, o comunicado supón unha absoluta falta de respecto á comunidade educativa en xeral, pero sobre todo ás nosas fillas e fillos en particular. Aínda aprobándose no Parlamento a Proposición de Lei presentada polo PSOE e aínda que fora verdade a Orde ministerial que promete aprobar o Señor Ministro de educación Méndez de Vigo, A LOMCE continuará plenamente vixente e, no presente e vindeiro cursos escolares, con ou sen efectos académicos, o alumnado de 3º de primaria, 6º de primaria, 4º da ESO e 2º de bacharelato, terán que someterse ás reválidas, ou sexa NON HAI COMPROMISO por parte de ningunha institución e, consecuentemente NON SE CONQUERIU NADA. Xuntamos a este correo un pequeno análise da proposición de lei que se está a debater no Parlamento, elaborado pola Confederación ANPAS GALEGAS e que desmonta os argumentos de CONFAPA e do PP. 

 

     A situación política actual, un Parlamento español con clara minoría do PP que aínda non aprobou nada respecto á educación, onde xa existe unha maioría parlamentaria alternativa que prometeu en campaña electoral a DERROGACIÓN DA LOMCE, fainos pensar que é o momento oportuno para esixirlle a esa maioría que cumpra o prometido e DERROGUE A LOMCE, derrogación que traería a inmediata consecuencia da ELIMINACIÓN DAS REVÁLIDAS. Isto ten que ser XA, antes de que se aprobe algo que non serve absolutamente para nada e que supón un terrible engano e manipulación da cidadanía.

 

     Realmente non chegamos a entender que intereses poden motivar á CONFAPA para ir contra a proposta do Sindicato de Estudantes, unha organización estudantil de ámbito estatal que forma parte da mesma plataforma que confapa e que foi a primeira organización que fixo un chamamento á folga.

Na Federación de ANPAS de Centros Públicos de Ferrolterra e a Confederación ANPAS GALEGAS so temos un interese, A DEFENSA DUN ENSINO PÚBLICO DE CALIDADE PARA AS NOSAS FILLAS E FILLOS, por iso reiteramos o chamamento Á FOLGA en todos os niveis educativos e á PARTICIPACIÓN NA MANIFESTACIÓN DE MAÑÁ DÍA 24 ÁS 12:00 HORAS  e á CONCENTRACIÓN ÁS 19:00H. 

 

     Non podemos deixarnos enganar nin manipular por espúreos intereses partidistas.

        

                                             DERROGACIÓN DA LOMCE, ELIMINACIÓN DAS REVÁLIDAS XA!!!

 

     Un saúdo e vémonos mañá

 

Javier Sánchez

Presidente da FEANPAS

Presidente da Confederación ANPAS GALEGAS

Hoxe presentamos esta solicitude de obras e melloras necesarias no CPI O Feal na Consellería de Educación.

Comunicado conxunto de todas as  ANPAS  da Confederación ANPAS  GALEGAS

A.N.P.A O BUXATO                                                                                        

CPI O FEAL  NARÓN

 

.

 

NON ÁS REVÁLIDAS – NON Á LOMCE – MOBILIZACIÓNS DO 24 DE NOVEMBRO.

 

Que a nosa sociedade está en contra da LOMCE, e moi especificamente das reválidas, é xa agora unha certeza tan grande que non hai partido político, nin o que a impulsou, que non estea en disposición de iniciar un proceso de cambio da norma que máis rexeitamento cidadán leva colleitado en toda a nosa vida democrática.

 

Máis esa disposición ao cambio, que encubre en moitos suxeitos unha simple intención de maquillaxe, non é para nós unha moi boa noticia, nin é o resultado desexado do esforzo serio e rigoroso que levamos facendo dende o primeiro día que esa Lei nefasta foi simple bocexo de intencións. Para a Confederación ANPAS GALEGAS a actual realidade educativa non ten máis ca unha solución: derrogar esa norma, con absolutamente todos os seus efectos e consecuencias, retomar a situación previa e poñerse a traballar cara unha nova normativa  educativa que realmente puxe polos dereitos de todo o alumnado, de toda a mocidade, e que entenda  a educación como o lugar onde todos teñen acubillo, e no que se prepara ás persoas para vivir, non para traballar e dar rendemento económico.

 

É certo que, dentro da necesidade xeneralizada de facer desaparecer a triste realidade que a LOMCE trouxo, hai circunstancias que teñen un grao de urxencia que cobra unha moi espacial relevancia: nin a mocidade nin as súas familias podemos esquecer que o estudantado actual de 4º da ESO vaise enfrontar por primeira vez ao final deste curso académico a unha proba innecesaria, tal e como ocorreu coas avaliacións de 3º e 6º de primaria, o que sen dúbida terá a mesma resposta que aquelas tiveron os cursos anteriores.

 

E sobre todo non podemos esquecer que o alumnado que está a cursar 2º de Bacharelato, por exclusiva responsabilidade dos Gobernos español e galego, está a estas alturas de curso sen coñecer cal vai ser a proba que lle vai permitir acceder aos estudos universitarios, nin cales van ser os seus contidos, nin o seu procedemento avaliatorio; por primeira vez en décadas, e dun xeito innecesariamente precario, temos un curso que remata o bacharelato e descoñece como ten que preparar o seu futuro académico; e todo isto logo de que toda a sociedade, e moi nomeadamente esta Confederación, avisara durante anos da inconsistencia dunha norma que se implantou só para defender intereses económicos particulares.

 

Por iso, porque non queremos que a nosa sociedade viva cunha Lei como a LOMCE, porque non queremos que os nosos fillos e fillas fagan reválidas, con ou sen efectos académicos, e porque entendemos que o alumnado de bacharelato ten dereito a que o seu paso á universidade responda a un patrón programado e coñecido, esta Confederación está de acordo con todas as mobilizacións que se convoquen coa intención de acabar coas reválidas, e de derrogar á LOMCE, e estaremos alí onde ocorran para evidenciar ese acordo coa nosa presenza, ao carón dos nosos fillos e fillas.

 

En coherencia coa esa intención de apoio, convocamos a todas as familias galegas do Ensino Público á apoiar as mobilizacións que se realicen o próximo día 24 de novembro, en todas e cada unha das súas convocatorias, e para facer visible ese apoio convocamos ás familias de todas as etapas educativas, PRIMARIA E SECUNDARIA, a SECUNDAR A FOLGA non enviando aos seus fillos e fillas a clase ese día, e participando nas manifestacións e concentracións que se celebren. 

 

Non vai ser a primeira vez que masivamente digamos que non queremos esa Lei, que non é nosa, e que non a admitimos como tal, que queremos unha educación para todas e todos, onde todos teñamos reservado o noso posto para nos desenvolver como persoas, achegando a nosa común diversidade na construción dunha sociedade para todas e todos; ocorrerá outra vez, e será así cantas veces sexan necesarias.

 

 

COMUNICADO RESPECTO O SUPOSTO INCREMENTO DE 20 PRAZAS NO COMEDOR ESCOLAR DO CPI O FEAL

Dende o ANPA O Buxato queremos expresar a nosa desconformidade coa decisión adoptada por parte da Consellería de Educación, publicada na prensa no día de hoxe, e que aínda non nos foi comunicada de forma oficial.


Non consideramos suficiente o incremento ata as 109 prazas, xa que as necesidades diarias reais no presente curso son ao redor de 140 prazas.


Con decisións coma estas, deixando aos servizos públicos nun continuo déficit, o Goberno Galego empuxa ás familias cara á educación concertada ao descapitalizar e non garantir servizos de conciliación nos centros públicos.
Por todo elo seguimos a esixir un incremento ata cubrir a capacidade máxima do comedor do CPI O Feal ao dispoñer a administración das ferramentas legais para facelo, ao igual que as tivo para incrementar a oferta de prazas en so 20 pratos mais cada día, posibilidade esta última que negou nun primeiro momento.

 

 

Narón 3 de novembro de 2016

Escrito de resposta da ANPA O Buxato as afirmacions feitas pola Conselleria de Educacion,

en La Voz de Galicia o dia 28 de outubro

 

 

Dende a ANPA o Buxato rexeitamos completamente as afirmacións feitas no día de hoxe dende a Consellería de Educación. Non cremos que se poida amparar o incremento de ratio en 1º de Educación Primaria no CPI O Feal baseándose no artigo 44, da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, artigo no cal xustificouse a Consellería para autoriza-lo incremento nun primeiro momento, nunha corrección posterior xa non aparece ningún artigo ou norma.

 

Dende esta ANPA defendemos e defenderemos sempre unha educación Pública de calidade e protectora con todas as familias, e iso non se pode dar, se dende a Consellería non se permite a creación de novas liñas, cando existe un incremento de alumnos por aula dun 30% respecto aos anos anteriores.

 

Temos que entender que para eles primeiro son os cartos e logo a educación das nosas fillas e fillos.

 

 

Narón 28 de outubro de 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

No día de hoxe presentamos esta reclamación a Xefatura de Educación de Ferrol, pola creación dunha praza a medida en 1º de Primaria.Entrevista en COPE Ferrol o Presidente da Anpa